skip to content


שירי העם בלאדינו

בקרב המרכיבים המגוונים של הפולקלור היהודי ספרדי, אין ספק כי הרומנסות הן הידועות והפופולריות ביותר. הרומנסה כה רווחת בתרבות היהודית הספרדית עד שכינוי זה הפך למילה נרדפת לשיר ספרדי עממי. כך ניתן לראותו מתנוסס בפרסומים או בעלונים המצורפים לתקליטורים ובכאלה המחולקים בקונצרטים של "רומנסות ספרדיות" בעוד שלמעשה, בתקליטור או באירוע כלול מספר קטן בלבד של רומנסות ואילו השאר הם שירים מסוג אחר. חשוב לכן להגדיר באופן ברור יותר ובדיוק רב יותר את השירה העממית בלאדינו.

הרומנסות בלאדינו הן שירים ששורשיהם נטועים ברומנסה הספרדית של ימי-הביניים (אם כי ידוע לנו על רומנסות שנכתבו בתקופות קדומות יותר). במרבית המקרים מדובר בשירים בעלי צורה ספרותית מוגדרת היטב, העוסקים באהבה, בקנאה, וביריבויות בקרב המלוכה והאצולה בספרד של ימי-הביניים.

היהודים הספרדיים, אשר הכירו שירים אלה, אימצו אותם כחלק מהפולקלור שלהם עוד לפני גירושם מספרד. הם המשיכו לשיר אותם גם לאחר שנת 1492 ושמרו על הטקסטים המקוריים למה שאירע בספרד, שם באופן טבעי התפתחה השירה, וכיום הטקסטים – אלה שלא נשכחו כליל - שונים למדי.

מכאן נוצר הרושם שהרומנסות בלאדינו הן צורה מאובנת של הרומנסות הספרדיות, שעברו מדור לדור בקרב היהודים הספרדיים, ללא כל שינוי. אולם היום כבר הוכח כי דעה זו בטעות יסודה, וכי גם הרומנסות בלאדינו עברו התפתחות ייחודית אף-על-פי שהרבה מהן משמרות עדיין חלק נכבד של הטקסטים המקוריים, שניתן לזהותם עם חלק מהרומנסות הספרדיות הידועות יותר. להלן מובאת דוגמה מרומנסות אלה, הלקוחה מהאוסף Proyekto Folklor Djudeo-espanyol

La Donzeya Gerrera

Maldicha tripa de madre
Ke siete ijas pario
Sin dingun ijo varon
Sin dingun ijo varon

No mos maldigash mi padre
no mos maldigash senyor
Si es por la vuestra gerra
La gerra la venso you

הקאנטיגאס (או בכינויין הנוסף: שירים ליריים) שונות מהרומנסות בתכלית השינוי הן בצורתן הספרותית והן בתוכנן. רוב הקאנטיגאס מבטאות רגשי אהבה וקנאה, כאב וצער וכו'. זוהי קבוצת השירים בלאדינו הגדולה ביותר שעדיין שגורים בפיהם של היהודים הספרדיים בימינו, לעתים בגרסאות שונות בהתאם למדינה שבה נולדו וגדלו אלה ששרים אותן. להלן מובאת דוגמא, אף היא מהאוסף Proyekto Folklor Djudeo-espanyol:

EN ESTE MUNDO

(1) En este mundo (2) Dio de los sielos
Tuve un dezeo Patrón del mundo
Ma no lo alkansí I de la natura
De tanto azer la pasensia Azme konoser muy presto
Yo ya me kansí La mi ventura

שירי מחזור החיים (לידה, נישואין ומוות) מושרים רובם ככולם בחתונות, ובמידה מעטה יותר, הם קשורים ללידת תינוקות חדשים, וכן לאבל על מותו של אדם אהוב. להלן דוגמא לאחת הקטגוריות האלה, שירי חתונה:

La Novia Galana

O ke relumbror de novia galana
Vos m'arelumbresh la streya Diana
Veni mi novia, avlaremos
Avlaremos, boda azeremos
Vos veni mi alma por la manyana
I beveresh kave kon narandjada
Veni mi novia .........

הקופלאס הן למעשה הסוגה האופיינית ביותר לספרות בלאדינו, המשלבת את הצורה הספרותית של הקופלה הספרדית מימי-הביניים עם חלק מהקווים המאפיינים את התרבות הספרדית יהודית. מדובר בשירים בעלי מבנה סטרופי, ברוב המקרים הם כוללים אקרוסטיקון, ניתן לשיר אותם והנושאים שלהם שונים ומגוונים, בעיקר סיפוריים או תיאוריים, מתחום המורשת היהודית. רוב הקופלאס עוסקות בחג פורים, אם כי ניתן למצוא ביניהן כאלה העוסקות גם בחגים יהודיים אחרים, בנושאים היסטוריים, בנושאים חברתיים, בנושאים מוסריים וכו'. להלן שני בתים מקופלה של פורים:

Aman el Mamzer

Empesar kero kontar
Echas del Dio Alto
De lo ke kero yo enmentar
Nada yo no falto
Kon bailes i saltos
I kon gran plazer.
Saved ke Aman el mamzer
Mos kijo matarmos
I tambien atemarmos

 

*באדיבות אתר הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו