skip to content

 

מוזיאון "הבית של דונה גרציה"

 

 

משפחת אמסלם מטבריה, משפחה ותיקה ורבת יוחסין בטבריה, החליטה ליזום ולתרום להקמת מוזיאון שישמש כ"בית של דונה גרציה". זהו מפעל תרבותי ייחודי אשר שם לו למטרה להדגיש את מעורבותן ומרכזיותן של הנשים בהיסטוריה של האנושות בכלל ובעם היהודי בפרט, זאת על ידי האדרת דמותה ופועלה של המנהיגה היהודייה בת המאה ה-16 דונה גרציה או בשמה היהודי חנה נשיא.
המטרה היא לציין את פועלה בהצלת היהודים מגורשי ספרד ופורטוגל והקדשת נכסיה ועושרה האגדי למימוש חלומה להקים לאחיה היהודים מקלט מדיני בטוח בטבריה עיר הקודש בארץ ישראל.
"הבית של דונה גרציה" הוא המוזיאון והמוזיאון הוא הבית... כפי שהיו באיסתאנבול ברובע גלאטה או בוונציה-בית רחב ידיים בו יתקבלו אורחים בחום ובסבר פנים יפות.
ב"בית של דונה גרציה" בטבריה מתארחים קבוצות נשים ואנשים אשר מבלים במשך כמה ימים במסגרת תוכניות ייחודית של המוזיאון ובמהלכה מתוודעים לתולדותיה ועוקבים אחר פעולותיה וחייה המרתקים של דונה גרציה.