skip to content

 

מר שמעון פרס, נשיא המדינה,

במסגרת הטכס הממלכתי  שהתקיים במשכן נשיאי ישראל בירושלים, לציון 500 שנה להולדתה של דונה גרציה - נשיא, הוענקה מדליית כסף לנשיא המדינה ע"י הג'  חברת הכנסת לשעבר, כלת פרס ישראל הגב' גאולה כהן, וע"י יו"ר עמותת דונה גרציה מר יעקב אמסלם.