skip to content

 מדליית     דונה     גרציה


    

 

  500 שנה להולדת דונה גראציה
מדליה ממלכתית, תשע"א, 2010

 

דונה גרציה מנדס-נשיא או בשמה היהודי חנה נשיא, בת למשפחת "אנוסים", נולדה בשנת 1510 בליסבון אשר בפורטוגל. אחרי התאלמנותה, בשנות ה-40 לחייה, הייתה לאישה העשירה בעולם, בעלת צי אוניות ובעלת "בנק מנדס", השני בגודלו בעולם. מעורבותה ניכרה בכל מהלכי הבנקאות, הכלכלה והמסחר הבינלאומיים והשפעתה וקשריה נודעו בקרב מלכים ורוזנים.
דונה גרציה הקדישה את חייה, קשריה ועושרה הרב להצלת אחיה האנוסים מציפורני האינקוויזיציה. באומץ לב היא בעצמה שבה לחיק היהדות , עם כל בני משפחתה, ובכך שימשה דוגמה אישית לבני עמה. על כך היא זכתה להוקרה רבה בקרב כל היהודים. כדי להקל על האנוסים לשוב אל היהדות, דונה גרציה הזמינה ומימנה את הדפסת התנ"ך הראשון בעולם בשפת הלאדינותנפרארה כביטוי להוקרתם ותודתם, המו"לים של התנ"ך הקדישו אותו ל"סניורה", והעניקו לה עותק ראשון בשנת 1553.
בהיותה יהודייה עצמאית, היא פעלה במרץ רב, בחסות הסולטאן התורכי סולימאן המפואר, למען כל קהילות היהודים והאנוסים בעולם. היא תמכה בגדולי חכמי ישראל, וביניהם רבי יוסף קארו (מחבר השולחן ערוך), המבי"ט, ורבים אחרים שהיו מבאי ביתה.
בזוהר ימיה, דונה גרציה הגדילה לעשות כאשר יזמה הקמת אוטונומיה ליהודים בארץ ישראל. היא הצליחה לקבל את אישור הסולטאן, ובעידודו החלה לבנות את טבריה, בתקווה לחדש את ימי עיר הסנהדרין ונשיאי ישראל כקדם. חלומה היה להפוך את טבריה לבית לאומי ליהודים הנרדפים. בכך היא הגתה את חזון שיבת ציון כ- 350 שנה לפני הקונגרס הציוני הראשון.
לפני 10 שנים הוקם בטבריה, עיר החזון שלה, מוזיאון-מלון "הבית של דונה גרציה", בית שנועד להיות יד וזיכרון לתהילת עולם לאישה המנהיגה דונה גרציה נשיא. בנובמבר 2010 התקיים לראשונה בטבריה "פסטיבל דונה גרציה לתרבות ופולקלור יהדות ספרד ותפוצותיה", לרגל המאורע הונפקה מדליה ממלכתית לציון 500 שנה להולדתה. לכבודה של הסניורה ולתפארת מורשת ישראל!
פני המדליה:
דמותה של דונה גרציה, המביטה אל טבריה, הכינרת והרי הגולן, מסמלת את נחישותה לבנות עתיד טוב יותר לעם היהודי. תנפרארה, חומת טבריה (הנקראת חומת דונה גרציה כיון שנבנתה מחדש בפקודתה לאורך 1500 אמה ונחנכה ב-1568) ולצידה, עץ וושינגטוניה, האופייני לאזור הכינרת. חותמתו של הסולטאן סולימאן המפואר, ממנו קנתה דונה גרציה את הזיכיון על טבריה וסביבותיה. הספינהמאפיינת את ספינותיה הרבות של דונה שהילכו בכול הימים עד אמריקה והודו. האותיות על המפרשיםP לציון פורטוגל ארץ הולדתה, ו-A לציון העיר אנטוורפן, אליה עקרה דונה גרציה עם כניסת האינקוויזיציה לפורטוגל.
גב המדליה:
הדלת האמנותית שבכניסה למוזיאון-מלון "הבית של דונה גרציה" אשר יובאה במיוחד מאיסטנבול, המזכירה את שער ארמונה של דונה שם. משפט המסמל את החלטת עמותת דונה גרציה לטפח מנהיגות נשים בבית שלה.
היקף:
שנות חייה של דונה גרציה 1510-1569, סמל המדינה, תכולת המתכת ומספר סידורי.
עיצוב:
מיכל חמאוי

 

 מחיר מדליית הארד - 245 ש"ח, כולל מע

לפרטים נוספים ורכישת המדלייה,  טלפון : 1800-777-999  [email protected]