skip to content

 


סרט חדש של מחלקת התעודה בערוץ הראשון ברצועת הסיפור האמיתי ביום ראשון
6.5.12 אחרי מהדורת "מבט"

במשך עשרות שנים כמעט לא נחשף, פרופ’ בנציון נתניהו לתקשורת ולציבור, ההיסטוריון בן ה-102, אביהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, של יוני נתניהו ז"ל שנהרג במבצע אנטבה ושל הצעיר באחים ד"ר עדו נתניהו.

בסרט תיעודי חדש בבימויו של משה לוינסון שהכנתו נמשכה כשנתיים, נפרשת בפעם הראשונה מסכת חייו של פרופ’ נתניהוציוני רביזיוניסט, איש רוח והיסטוריון בעל שם עולמי.

נתניהו מספר על ההגנה על מי שהואשמו ברצח ארלוזורוב, על פעילותו בתנועה הרביזיוניסטית מתחילת דרכה ועל יחסיו עם זאב ז’בוטינסקי, בהיותו עוזרו הקרוב.

לאחר מותו של זאב ז’בוטינסקי ב-1940 הפך בנציון נתניהו לראש התנועה הרביזיוניסטית בארה"ב, והקדיש עצמו לפעילות אישית רחבה שהעירה את דעת הקהל היהודי ושכנעה לראשונה את המפלגות הרפובליקנית והדמוקרטית להכריז על תמיכתן בהקמת מדינה יהודית במצע הבחירות לנשיאות ב-1944. פעילותו זו הנביטה את התחרות בין המפלגות על הקול היהודי בכל מסעות הבחירות מאז ועד היום.

לאחר חזרתו לארץ ב-1949 ובאמתחתו דוקטורט שעשה במקביל לפעילותו המדינית הציוניתעל דון יצחק אברבנאל, הודר נתניהו מהצטרפות לאוניברסיטה העברית בשל דעותיו הימניות והתמודד עם נידוי אקדמי. הוא פנה להקמת האנציקלופדיה העברית ושימש עורכה הראשי עד 1962.

במבצע אנטבה קיבל נתניהו האב את הבשורה המרה על נפילתו של בנו בכורו יוני ז"ל מבנו בנימין נתניהו. ברגעים נדירים בסרט מתבטא בנציון על בנו יוני ז"ל ועל עתידו שנקטע.

משנות ה-60 ואילך ייחד את זמנו להמשך מחקרו הרחב בנושא האינקוויזיציה והאנוסים בספרד של המאה ה-15. פרשנותו המהפכנית שינתה מקצה אל קצה את הבנת הפרק ההיסטורי הזה על-ידי גדולי המלומדים וזכתה לתדהמה והכרה בעולם, במיוחד בספרד.

בניו, ראש הממשלה בנימין נתניהו והרופא, הסופר והמחזאי ד"ר עדו נתניהו מספרים על ילדותם המשותפת של שלשת האחים, על חינוכם ועל השפעתו של אביהם על חייהם. בפעם הראשונה נחשפים צילומים משפחתיים נדירים. שני בניו נותנים ביטוי למודעותם לכך שכל אחד מהבנים, גם יוני ז"ל, יישם בתפקידו ובהישגיו את מה שאביהם, כאיש מבריק, ציוני בכל רמאבריו, יזם, פעל ועשה.

במשך שנים לא זכה פרופ’ נתניהו להכרה ציבורית ואקדמית על תרומתו לחיים המדיניים והציוניים. הסרט שזור בצילומי ארכיון נדירים, ונחשפת בו מסכת חיים בת יותר ממאה שנים של אישיות מרתקת.

בימוי והפקה: משה לוינסון, פרופיל הפקות בע"מ.
הפקה משותפת עם הערוץ הראשון בתמיכת קרן רבינוביץ’ לאמנויות, קרן גשר ומועצת הפיס לתרבות ואמנות.