skip to content

 

אירוע צפת 

 


בחודש יוני 2011 הגיעו שרים חברי כנסת ובני/בנות זוגם לגיבושון בעיר בצפת, מתוך מגמה של מתן ביטוי לחיזוק הפריפריה, ובשנה זו הצפון נבחר להיות היעד הראשון.
במסגרת זו זכו האורחים רמי המעלה להפתעה ייחודית וזכו לקבלת פנים עם דמויות מהמאה ה 16 ותלבושתם האופיינית לתקופה, וכך שמעו על קיומו של פסטיבל דונה גרציה
הנערך בטבריה זו השנה השניה כמסורת קבועה לשנים הבאות. סיפורה של דונה גרציה נשיא, פועלה למען הצלת אחיה היהודים, וחזונה, הותירו רושם עמוק על הנוכחים ששמחו להנציח את החוויה המיוחדת בצילומים משותפים..

 

 
 
 

                            * צילומים:  אנצ'ו גוש -ג'יני