skip to content

 

 

הזמנה 


לאירוע חשיפה לאימוץ יער שוויץ

שלום רב,

במסגרת דרך החיים העירונית "עבר מצמיח עתיד", בית הספר מאמץ את יער שוויץ כדי להפכו למרחב לימודי וכדי לפתוח אותו לקהילה.

השנה נערכו ביער ימי שדה ונטיעות. מתוכננת בו 'צעדת ענבר' לזכרה של ענבר נחום ז"ל תלמידת ביה"ס. כמו-כן, ביה"ס שותף בהכנת "צעדת קק"ל" לציון יום שחרור טבריה.

ביה"ס אימץ בשותפות עם עמותת "דונה גרציה" את המצפה בכניסה הצפונית ליער, שיפץ אותו, ניטעו בו עצי תות ואנו דואגים לתחזוקה השוטפת.

ב- 11/3/12 נערוך יום חשיפה לעובדי ביה"ס (מורים ואנשי מינהלה) ונהיה הראשונים לחשוף את חניון הלילה החדש ושביל האופניים החדש.

 

בתוכנית:
13:45-14:00 - התכנסות בחניון הלילה החדש, נשיאת דברים בנוכחות ס.ראש העיר,
נציגי עמותת דונה גרציה, נציגי קק"ל, מורים, עובדי מנהלה והנהלת  ביה"ס.

14:00-15:00 - פעילות ביער בהדרכת קק"ל, סיור רגלי, ורכיבה על אופניים.
15:00-16:30 - תחרות בישולי שדה "מאסטר שף".

היום נערך בחסות ובסיוע של קק"ל, עמותת דונה גרציה ואמסלם טורס.
 

נשמח לראותך.
ב ב ר כ ה,

משה אליהו     ענת תורג'מן      אלי מאירי
רכז הפרויקט      מנהלת חט"ב     מנהל ביה"ס
 

 

 


טקס חניכת שביל אופניים וחניון הלילה ביער שוויץ יחד עם: 
תלמידי בי"ס אורט במעלה
נציג  עיריית טבריה - משה אליהו
נציג קק"ל  - גבעתי בן יוסף
נציגת אמסלם טורס - עירית אמסלם

הטכס התקיים בסימן :
למען טבריה!