skip to content

בית דונה גרציה

"הבית של דונה גרציה" הוא המוזיאון והמוזיאון הוא הבית... כפי שהיו באיסטנבול ברובע גלאטה או בוונציה - בית רחב ידיים בו יתקבלו אורחים בחום ובסבר פנים יפות.
ב "בית של דונה גרציה" בטבריה מתארחים קבוצות נשים ואנשים אשר מבלים במשך כמה ימים במסגרת תוכניות ייחודית של המוזיאון ובמהלכה מתוודעים

לתולדותיה ועוקבים אחר פעולותיה וחייה המרתקים של דונה גרציה.