skip to content

 

טיפוח מורשת תרבות הלאדינו
הלאדינו היתה ועדיין חיה בפיהם של כל היהודים שגורשו מספרד ופורטוגל מסוף המאה ה-15 ובארצות והערים אליהם הגיעו כפליטים ואנוסים.
אך שפת הלאדינו (היידיש של הספרדים) איננה רק שפה - היא תרבות מפוארת שנולדה, התפתחה והתלקחה כאש עצומה בכל קהילות ישראל באגן הים התיכון כולו ובעוד כמה קהילות יהודיות. תרבות נהדרת זו על כל מנהגיה, שפתה, מאכליה, הווי חיי היום יום, מועדים וחגים, מסורות השירה והמוסיקה הם מורשת לאומית עתירת חשיבות ואדירת השפעה.
שומה עלינו לטפח אותה, להצמיח לה גזע וענפים חדשים בדור הזה לדורות הבאים.
כל הכבוד לאלו שעשו במשך 40 שנה כל מעשה כדי לא לטשטש ולא להבליע את התרבות הזאת בתוך התרבות הישראלית החדשה. צא ולמד!
על לנו לתת לתרבות הלאדינו לגווע, עלינו לעשות ולהוסיף על מה שהחלו האחרים כדי להדליק את לפיד מורשת תרבות הלאדינו.
הבית של דונה גרציה מתגייס בזאת למען טיפוח והאדרת תרבות הלאדינו ולתפארת מורשת תרבות זו.