skip to content

  

 

     קליפ פסטיבל דונה גרציה
                        2010
     ביקור קבוצת רוקדות במוזיאון
       14.12.08 מאת: תמי דביר
                  גשר לשלום
            מאת: ברוך קריפר
         דונה גרציה נשיא מנדס
             מאת: מור קרבסי
 טכס 500 שנה להולדתה  של דונה
             גרציה בבית הנשיא
           הבית של דונה גרציה
         צילום ועריכה: רוני גלעד
            בעקבות דונה גרציה
                 מאת: פיני זוהר
           הבית של דונה גרציה
              מאת: זלמן אקרמן
  חנה לבית נשיא, פסטיבל 2
 מילים: צביה אלטר, לחן" עמרי מראד 
         הסודות של דונה גרציה
    הצגה של ילדי ביתי ספר בטבריה
      ביקור מועדון יחדיו 20.5.08
                מאת: הדר שמש
                 הדלקת נרות
 בית דונה גרציה  מאת : ינקי שפירא
     
      דונה גרציה בשפה הפורטוגזית