skip to content

 

תערוכות מתחלפות בבית דונה גרציה

במלון הבית של דונה גרציה יש גלריה לתערוכות אומנות מתחלפות והיצירות עומדות למכירה.

בניגוד לגלריות אחרות האומנים המציגים אינם נבחרים רק על-פי איכות עבודתם אלא גם לפי מידת הקשר של יצירתם לתחומי העניין של הבית. נושאי התערוכות יכולים להיות קשורים ישירות לדונה גרציה ולתקופתה, טבריה וסביבתה, נשים באומנות וכדומה.