skip to content

 

עצי התות חוזרים לטבריה אחרי 450 שנה .

השבוע ניטעו 30 שתילי עץ תות, ביוזמת עמותת דונה גרציה בטבריה,
המפעילה את בית דונה גרציה בעיר, ואחראית בשנים האחרונות לקיום שני
הפסטיבלים לכבוד חנה נשיא- היא דונה גרציה מנדס, "הגבירה שיזמה את הקמת   
בית ליהודים בטבריה " .

 

           


 הנטיעות נערכו במצפה דונה גרציה ובסמוך לחומה הדרומית על שפת הכנרת
בטבריה, ע"י עובדי הבית של דונה גרציה בשיתוף תלמידים ומורות מבית
הספר התיכון 'אורט במעלה' בטבריה , המאמצים ומטפחים את "מצפה דונה גרציה "
במורדות טבריה .
השתילים נתרמו על- ידי הקרן הקיימת בסיוע נציגם בטבריה - מר גבעתי בן יוסף .
דונה גרציה מנדס, שלחה בשנת 1562, מאות עצי תות לטבריה,כדי שישמשו
לתעשיית משי עתידית בה יועסקו על פי חזונה תושבי טבריה .
המאכל העיקרי של תולעי המשי, הם עלי עץ התות.
לפני 450 שנה, הובאו לראשונה שתילי תות העץ לעיר הכנרת, אך יוזמתה
הברוכה של דונה גרציה לא יצאה אל הפועל בשל מותה הפתאומי.
ניסיונות דומים לפיתוח תעשיית משי נעשו בגליל , במאה ה- 19
 על- ידי השר משה מונטיפיורי והברון רוטשילד.