skip to content

דבר יועמותת דונה גרציה, מר יעקב אמסלםלכבוד פסטיבל - 3

תודה וערב טוב. הבטחנו וקיימנו, עמותת דונה גרציה חנה נשיא ועירית טבריה ממשיכיםבמסורת המבורכת .

דונה במחשבתנו כל יום כל שעה כל רגע. קסמה לא פג. היאאיתנו תמיד. אנחנו הולכים לאור חזונה. חלומה של אשה אחת שרצתה להקיםמדינה ליהודים כאן בעירנו האהובה טבריה.

אני מבטיח לך דונה שאני וחברי בעמותהנעמוד על המשמר. זוהי שליחות שהטלת עלינו. המשימה היא שהדור הזה ידע יותר מי היית ומה עשית למעננו.
תפקידנו להבטיח שמורשתך תעבור מדור לדור, מורשת המדברת על זהותנו וזכותנו על ארצנו בכלל והגליל בפרט.

דונה גרציה, קראנו מוזיאון על שמך. הקמנו כאן בטבריה את הבית של דונה גרציה ואף נכנסת בבתי הספר בישראל לתוכנית הלימודים שכללה השנה תחרות חיבורים על סיפור חייך המרתק.
לא נשכח אותך סניורה כי את חנה עלית על כולנה.

אבקש להודות לשותפים בעשייה,

לחברינו ראש העיר טבריה מר זוהר עובד.

לחברינו חבר הכנסת ובן העיר טבריה ח"כ ציון פיניאן אשר פעל נמרצות להשגת משאבים לפסטיבל,
תודה למר שמריהו הרמן מהאגף לתרבות תורנית,

לעוזי דיין מנכ"ל מפעל הפיס,

למשרד לפיתוח הנגב והגליל, לאנשי משרד התיירות והתאחדות בתי המלון בטבריה.

לשמעון פיניאן , לקובי ורדי , לעירית אמסלם ולכל מי שאוהב את טבריה
ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל דונה גרציה השלישי.