skip to content

 

 

השחקן  יפתח קליין, כוכב הסרט "למלא את החלל "

 שייצג את ישראל בתחרות הסרט הזר הטוב ביותר , בטקס האוסקרקיבל את המחזה "הסודות של דונה גרציה " מהבמאית והמחזאית הטבריינית מזי חצבגילתה אותו כשחקן כבר בגיל   16