skip to content

 

משרד החינוך הוביל השנה תהליך למידה אישי וייחודי בו נחשפו תלמידים בכיתות ו' לפועלה ולחייה של דונה גרציה. תהליך הלמידה לווה בתחרות חיבורים ארצית בנושא: "דונה גרציה - אחריות ומחויבות לאומית".


בית דונה גרציה מתכבד לארח את הזוכים ולהעניק להם את מדלית דונה גרציה ומלגה במעמד שר החינוך.

 

נושאי הלימוד שעליהם התבקשו התלמידים לכתוב חיבורים לתחרות:
1. דונה גרציה: אחריות ומחויבות ליהדות וליהודים
2. "כל המהות של מנהיגות היא ההבנה שהדברים בידיים שלך" - דונה גרציה כמנהיגה
3. דונה גרציה: אחריות חברתית של אישה עשירה
4. דונה גרציה: אחריותנו לשימור פועלה וזכרה
5. דונה גרציה - חוזת מדינת היהודים?
6. מאברהם אבינו לדונה גרציה - קונים אחיזה בכסף מלא בארץ ישראל
7. "הציונות המדינית" של דונה גרציה

החיבורים הוערכו ע"פ 3 קבוצות של תבחינים: תוכן, מבנה ולשון.