skip to content

 אהבת העם, הארץ והגליל

דבר יושב ראש עמותת דונה גרציה

עמותת דונה גרציה נולדה מאהבה.

אהבת חזונה ומורשתה של דונה גרציה  היא חנה נשיא, אשה אחת יחידה ומיוחדת במינה,  שלימדה אותנו את אהבת הארץ בכלל ואהבת הגליל בפרט.

היא האשה שהייתה האם הרוחנית של תנועת הציונות והחלוציות במשך מאות שנים עד להקמת מדינתנו.

אנו בעמותת דונה גרציה הנצחנו את שמה במלון מוזיאון, ובפסטיבל על שמה ולכבודה, ולכבוד פועלה חזונה ומורשתה. מורשת הכוללת גם הקמת מרכז לטיפוח מנהיגות  והעצמת נשים, ומרכז מורשת נוסף ליהדות ספרד ושפת מגורשי ספרד : הלאדינו.

קסמה של דונה גרציה לא פג גם אחרי  חמש מאות שנה.  מטרת העמותה לשמר, וללכת לאורה של דמותה ופועלה של הגבירה שגם הדורות הבאים יזכו בזכותה לאהבת הארץ, הגליל, ומורשת מגורשי  ספרד. זו היא שליחותנוזה הוא תפקידנו, זו היא משימתנו.

כשלוחיה של דונה גרציה נשיא, נדאג למורשת דונה גרציה כאן במקום בו חלמה על הקמת מדינת היהודים. לפני 450 שנה, כן, כבר בשנת 1564.

נפלה בחלקנו  זכות גדולה לדאוג לכך שרבים ידעו תמיד מי היתה דונה גרציה ומה הורישה לנו בחזונה.

בברכה,

יעקב אמסלם